Privatumo politika

1.              BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.         Bubble Decor (toliau – „mes“ arba „Bubble Decor“) yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Dedame visas pastangas, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).  

1.2.         Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Bubble Decor, Ind. v. nr. 935491, el. paštas info@bubbledecor.lt

1.3.         Prašome įdėmiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad suprastumėte, kokiais tikslais renkame Jūsų duomenis, taip pat, kaip juos naudosime.

1.4.         Privatumo politikoje apžvelgiamos šios temos:

1.4.1.     Jūsų asmens duomenų naudojimo tikslai;

1.4.2.     asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenims atvejai ir perduodami duomenys;

1.4.3.     Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis;

1.4.4.     rinkodaros pranešimai;

1.4.5.     Jūsų teisės;

1.4.6.     slapukų naudojimas;

1.4.7.     vaikų asmens duomenų tvarkymas;

1.4.8.     Privatumo politikos pakeitimai;

1.4.9.     būdai susisiekti su mumis.

1.5.         Pirmą kartą lankantis mūsų interneto svetainėje mes paprašysime Jūsų patvirtinti, jog sutinkate, kad būtų naudojami slapukai šioje Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis.

2.              KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

2. 1. Jūsų įvesti duomenys (vardas, tel. nr., el.p.) naudojami komunikacijos su klientu tikslais. Šie duomenys neperduodami tretiesiems asmenims, jeigu Lietuvos įstatymai nenumato privalomai jų pateikti ginant kitų žmonių teises ir negali būti naudojami kitaip. Duomenys komunikacijos tikslams saugomi ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus.

2.2.             Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisėtus reikalavimus. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėto intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises.

2.3.             Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus.

3.   KOKIUS ASMENS DUOMENIS PERDUODAME TRETIESIEMS ASMENIMS

3.1.                Mes norime įgyti ir išlaikyti Jūsų pasitikėjimą, todėl Jūsų asmens duomenis perduosime tik būtinais atvejais jei to reikalauja Lietuvos įstatymai.

3.2.                Jūsų asmens duomenis galime perduoti iškilus būtinybei apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų interesus.

4.   KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

4.1.                Visais atvejais Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei būtina konkretiems tikslams pasiekti. Detali informacija apie asmens duomenų saugojimo laikotarpius galite rasti šios Privatumo politikos skyriuje „Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis“.

5.   RINKODAROS PRANEŠIMAI

5.1.                Jums sutikus, elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, skambindami Jūsų nurodytu telefono ryšio numeriu Jums teiksime naujienas.

5.2.                Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti naujienų pranešimų, teikiamų Bubble Decor. Tai galite padaryti:

5.3.1.             rašydami elektroniniu paštu  info@bubbledecor.lt  arba pasinaudodami atšaukimo nuoroda Jums elektroniniu paštu siųstame pranešime.

6.   JŪSŲ TEISĖS

6.1.                Šioje Privatumo politikos dalyje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas Jūsų teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl šioje Privatumo politikoje pristatome tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises.

6.2.                Jūs turite šias su asmens duomenų apsauga susijusias teises:

6.2.1.            teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;

6.2.2.            teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;

6.2.3.            teisę reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome;

6.2.4.            teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

6.2.5.            teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

6.2.6.            teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

6.2.7.            teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi naujienlaiškių siuntimo tikslais;

6.2.8.            teisę į duomenų perkeliamumą;

6.2.9.            teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

6.3.                Jei norite įgyvendinti savo teises, arba turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar teisių įgyvendinimo, rašykite mums elektroninio paštu  info@bubbledecor.lt

7.   KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS

7.1.                Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais.

7.2.                Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su Jūsų naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto svetainėse ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.

7.3.                Trys Jūsų slapukų valdymo būdai:

7.3.1.            Išoriniai šaltiniai;

7.3.2.            Naršyklės nustatymai;

7.3.3.            Mūsų interneto svetainės slapukai.

7.4.                Trečiųjų šalių interneto svetainės

7.4.1.            Mes galime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis (dažniausiai vadinamomis paslaugų teikėjais), kurios turi galimybę, mums leidus, interneto svetainėse arba mūsų paslaugų teikimo vietose, programėlėse ir įrankiuose patalpinti trečiųjų šalių slapukus. Šių paslaugų teikėjai mums padeda kokybiškiau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti.

7.4.2.            Prašome atkreipti dėmesį, jog trečiųjų šalių slapukams taikoma trečiųjų šalių privatumo politika, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių slapukų privatumo nuostatas.

8.   VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

8.1.                Mūsų interneto svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 18 metų asmenims.

8.2.                Jei turėsime pagrįstų įtarimų, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.

9.   PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

9.1.                Mes periodiškai galime keisti šią Privatumo politiką, kad ji tinkamai atspindėtų kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.

9.2.                Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

10.                  KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

10.1.             Mes visuomet norime išgirsti savo klientų atsiliepimus, bei esame pasiruošę atsakyti į kilusius klausimus.

10.2.             Nedvejodami kreipkitės į mus, jei:

10.2.1.         turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų, susijusių su šia Privatumo politika;

10.2.2.         norite, kad mes nebenaudotume Jūsų asmens duomenų;

10.3.             Jūs galite kreiptis į mus el.p. adresu  info@bubbledecor.lt

Atnaujinta: 2020-12-14